Allmänt tandvård

Under allmäntandvård ingår de undersökningar och
behandlingar som är vanligt förekommande och som oftast är okomplicerade.

Det kan vara allt från undersökningar, förebyggande vård, rotbehandlingar,
lagningar, tandutdragningar eller behandling av tandlossningssjukdomar.

“Every tooth in a man’s head is more valuable than a diamond”
Miguel de Cervantes
spansk författare